Probas de acceso ESADg

A ESADg é un dos poucos centros do Estado que conta con 5 itinerarios no campo da creación escénica, como son escenografía, dirección escénica, dramaturxia, interpretación textual, e interpretación xestual, o que permite que cada […]